Úvodem

Drogová závislost? Může to být i vaše dítě!

K napsání následujících řádek mne vede především skutečnost, se kterou se setkávám prakticky u většiny pacientů, že počátek problému – závislost na drogách, je již ve věku puberty, v období od 12 – 17 let (existuje časová odlišnost u chlapců a dívek, proto tento interval), přičemž nejčastěji počátek závislosti na drogách začíná „experimentováním“ s marihuanou (THC). K prvním zkušenostem s marjánkou, trávou dochází obvykle v partě, ve které se setkávají „ti mladí, nezkušení a zvědaví“ s již „znalými, zkušenými huliči-kuřáky jointů (ubalených cigaret), event. faječek-dýmek“, kteří jsou o něco starší a kteří vlastním příkladem začátečníka přesvědčí, že díky marjánce bude vše veselejší a snáze zvládnutelnější. A ono tomu opravdu tak je. Ovšem, jen na chvíli!

Celý text >>>


Nebojme se psychoterapie

Psychické problémy mohou ovlivnit nejen tělesnou stránku, ale i partnerský a profesní život. Z maličkostí vznikají problémy, které dokáží převrátit podstatné části života, a někdy jen stačí se se svými starostmi podělit třeba právě s psychoterapeutem.

Celý text >>>


Co je hypnoterapie?

Hypnoterapie je jednou z metod psychoterapie. Nejedná se o zázračnou metodou či techniku, ale lze jí s poměrně s velkým úspěchem využít k léčbě či odstranění řady psychických, psychosomatických a somatických problémů nebo alespoň k jejich výraznému potlačení, utlumení. Rovněž nelze opomenout í relaxační či relaxačně-motivační možnosti hypnózy.

Celý text >>>


Mgr. Zbyněk BOHDAL

Narozen v roce 1956, absolvent Karlovy univerzity v Praze, Filosofická fakulta, katedra andragogiky a personálního řízení (VVD).

Od roku 1990 praxe v oboru psychoterapie, psychologického poradenství a hypnoterapie v rámci státních organizací.

Absolvent výcviku v psychoterapii BIG-SUR v rámci České lékařské společnosti, Institutu psychoterapie v Praze, absolvent výcvikového a výukového programu Ericksonovské hypnoterapie I. a II. stupně v rámci Institutu pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc, výcviku pro interventy posttraumatické intervenční péče v rámci resortu Ministerstva vnitra České Republiky a dalších vzdělávacích akcí v oboru.

Registrovaný adiktolog - na základě „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru adiktolog“, registrační číslo 21a-0146-1592, vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.Lékaři online
Mgr. Zbyněk Bohdal je specialista na zákroky Špatné zvládání stresu, deprese, Poruchy spánku a Partnerské problémy, rozvody na portálu Lékaři online.