Adiktologie

Jako registrovaný adiktolog nabízím možnost ambulantní léčby závislosti na alkoholu, drogách a jiných omamných či psychotropních látkách, léčbu patologického hráčství event. jiných závislostí a to formou individuálních setkání.

Jedná se o dobrovolnou léčbu, ale i o léčbu, která je nařízena soudem či příslušným správním orgánem.

Předpokládaný počet sezení 12 – 20 (1 x týdně), v trvání 60 – 90 minut.