Co je hypnoterapie?

Co je hypnoterapie?

Hypnóza – hypnoterapie, je jednou z metod psychoterapie. Nejedná se o zázračnou metodou či techniku, ale lze jí s poměrně s velkým úspěchem využít k léčbě či odstranění řady psychických, psychosomatických a somatických problémů nebo alespoň k jejich výraznému potlačení, utlumení. Rovněž nelze opomenout í relaxační či relaxačně-motivační možnosti hypnózy.

Její obrovskou výhodou je ten fakt, že se jedná o vnitřní využití duševních a tělesných schopností včetně vlastní energie. Hypnotizér – terapeut pak sugescemi – pokyny tyto „prakticky pouze cíleně usměrňuje“, aby bylo dosaženo potřebného efektu.

Co je hypnóza?

Hypnóza - určitý stav naší mysli, který každý prožíváme několikrát denně. Jednak je to při ranním pozvolném probouzení (ne při zazvonění budíku) a naposledy při usínání, kdy ještě do určité míry vnímáme své okolí i sami sebe, ale již na tyto podněty nereagujeme. Určitě si každý také dokáže vybavit situaci, kdy se ponořil do určité činnosti, že vše ostatní bylo mimo vědomou pozornost (při sledování filmu „neslyšíme“, že někdo na nás hovoří), prostě jsme se na něco soustředili do takové míry, že vše ostatní „šlo mimo nás“. Tyto jevy nazýváme změněný stav vědomí, který bývá většinou navozený uvolněním těla a současně soustředěním podvědomé (nevědomé části) části mysli. Právě schopnost vstoupit do změněného stavu vědomí nám umožňuje využít naše vlastní vnitřní zdroje (tělesné i duševní) pro nastartování žádoucích změn.

Hypnotický trans (stav) provází každého z nás po celý život, lze možné konstatovat, že člověka provází celým obdobím jeho existence na této planetě. Tohoto však využívali (v méně vyspělých kulturách ještě i využívají) různí šamani, mágové, ale i varietní umělci,… kteří tzv. davovými sugescemi působili na své okolí. K tomu napomohlo vytvoření vhodného prostředí, předem navozené atmosféry,... Ten, kdo se chtěl nechat ovlivnit, tomuto podlehl. Toto však již patří minulosti, v dnešní moderní společnosti se jistě tohoto obávat nemusíme.

Může hypnoterapii podstoupit každý?

Prakticky ano, kontraproduktivní je u některých velmi závažných psychiatrických nebo psychických diagnóz, ale u těchto je velmi málo pravděpodobné, že se s nimi setkáme (např. rozvinutá forma schizofrenie – hraniční poruchy osobnosti).

Chceme-li hypnoterapii (hypnózu) postoupit, tak se určitě stane na základě podnětu od erudovaného psychiatra, psychologa či psychoterapeuta. Lze předpokládat, že bude součástí – vhodným doplněním, klasické verbální psychoterapie.

Důležité je rovněž vědět, že účinky hypnózy nelze zneužít proti dotyčné osobě, nelze nikoho v transu instruovat, aby jednal proti své přirozenosti, svému naturelu a nikdo se rovněž nemusí obávat, že by se nevrátil zpět do bdělého stavu, maximálně si v transu „prospí“ několik hodin, a potom se normálně probudí jako z obyčejného spánku. Je to obdobné jako při každodenním usínání – trans přejde v normální spánek.

Rovněž je důležitá spolupráce mezi hypnotizovaným a hypnotizérem, bez této nelze prakticky trans navodit, proti vůli dotyčného nelze hypnotizovat. Celý průběh hypnoterapie je vždy s klientem předem domluven. Občas se setkáme s informací, že někdo byl zhypnotizován a v hypnóze jednal tak či onak.

Asi v polovině loňského roku to byla zpráva, že v Itálii někdo hypnotizoval pracovnice u přepážek v peněžních ústavech a ty mu potom vydávaly bez odporu peníze na hotovosti. Je to hloupost nebo novinářská kachna. Došlo-li k něčemu takovému, tak vše bylo pravděpodobně předem domluveno a údajný trans měl sloužit jako alibi pro policii. Nelze nikoho bez spolupráce zhypnotizovat, natož jej držet proti jeho vůli v hypnotickém transu, nebo k něčemu nutit. Určitá, „extrémní“ možnost by tu sice byla, ale velice nepravděpodobná. Předpoklad však je, že vždy někdo z blízkých klienta ví kdy a kam šel a jak dlouho toto setkání bude trvat.

Hypnotický trans lze cíleně prodlužovat, a to z terapeutických důvodů. I v tomto případě je nutné mít na paměti tělesné potřeby a těmto průběh uzpůsobovat. Proto se toto praktikuje na odborných pracovištích pod dohledem specialistů.

Léčebné využití hypnózy

Individuální formou terapie se dají řešit různé problémy např. poruchy spánku, posílení sebevědomí (seberealizace a sebeprosazení vůči svému okolí), syndrom „vyhoření“, emoční problémy, pomocí časové regrese - odstranění prožitých traumatických a stresujících událostí (prožitků a vzpomínek), noční pomočování u starších dětí, okusování nehtů, tiky, migrény, odstranění či utlumení různých strachů a obav, léčba některých závislostí (kouření, alkohol a lehké drogy – především v počátečním stádiu, nejlépe v kombinaci a verbální psychoterapií), rovněž tak gamblerství, závislost na počítačových hrách (především u mládeže), workoholismus, dále některé sexuální problémy, alergie, ekzémy, odstranění bradavic, příprava na operace, porod …

Individuální ale i skupinová terapie napomáhá psychické relaxaci, odstranění únavovového syndromu, celkovému zklidnění, odstranění trémy před náročnou životní situací (zkouška, přijímací pohovor, sportovní závod,…), zlepšení soustředění, zlepšení fyzické i psychické výkonnosti či odolnosti, odstraňuje spasmatické problémy (ztuhlost, křeče), ….

Průběh hypnoterapie

Úvodní setkání – kdy klient vylíčí důvody proč přichází, co požaduje. Terapeut situaci vyhodnotí a doporučí další postup, především, zda je hypnoterapie vhodná či ne, event. zda ji kombinovat s dalšími terapeutickými postupy. Já ještě požaduji vyplnění „Testu hypnobility“ od dotyčného klienta. Ten jsem převzal od jednoho německého psychiatra. Je-li hypnoterapie žádoucí, tak je vhodné klienta s hypnoterapií co nejpodrobněji seznámit, možnosti, popsat její průběh, co se bude s klientem dít, co bude vnímat, prožívat,… (vlastně to, co je popsáno výše, aby se rozptýlily případné obavy), případně odpovědět na dotazy a podat doplňující vysvětlení. Přetrvávají-li určité pochybnosti, tak doporučit, kde si informace ověřit (odborná literatura, Internet, event. konkrétní osoba – když je to s ní předem domluveno). Toto setkání je rovněž velmi důležité pro získání důvěry klienta, proto je rovněž vhodné, aby terapeut sdělil alespoň ty nejdůležitější informace o své osobě, své profesní praxi. Dojednání dalšího postupu (spolupráce), protože se jedná o dlouhodobější několikanásobnou terapii, lze uvést, že od 5 setkání výše. Souhlasí-li klient, tak provedu první uvedení do transu. Nebo mu dám možnost, aby se rozhodl a domluvím termín, kdy mi sdělí své rozhodnutí. Je velmi důležité si s klientem předem domluvit co nejpřesnější formulace a zaměření sugescí a posthypnotických sugescí uplatněných v průběhu transu. Po ukončení transu – nechat v klidu „doznít“ jeho vliv. Doba trvání – asi 2 hod.

Další konzultace: v cca týdenním intervalu, lze i častěji u akutních stavů, nejsou vhodné delší intervaly. Na úvod je vhodné vyhodnotit aktuální stav klienta, případné změny, dozvuk předchozího transu,…, upřesnit průběh a zaměření následné hypnoterapie, obsah sugescí,… Doba trvání 1,5 – 2 hod.

Já ještě požaduji od klientů, z důvodu zefektivnění účinku sugescí, uplatňování tzv. „autosugescí“, které si opakovaně sami zadávají např. před usnutím.