Poradenství a psychoterapie

Psychologické poradenství – řešení aktuálních náročných životních situací (náhlé životní krize, vztahové problémy, závažné onemocnění v rodině, posttraumatické intervence, ...)

Individuální psychoterapie:

Rodinná psychoterapie – pomoc při řešení vztahových otázek mezi partnery, sourozenci, generačních problémů (rodiče – děti), ...

V oblasti psychologického poradenství a psychoterapie nabízím spolupráci firmám a organizacím v rozsahu a ceně dle dohody.