Hypnoterapie

Relaxačně – motivační hypnoterapie - duševní relaxace, utlumení až odstranění únavového syndromu, celkové zklidnění, zbavení se trémy před náročnou životní situací (zkouška, přijímací pohovor, ...), využití při řešení spasmatických problémů (zatuhlost, křeče), ...

Pozn.: V období mezi jednotlivými setkáními doporučuji klientům uplatňování autosugescí, které bezprostředně navazují na sugesce aplikované v průběhu transu a to z důvodů větši efektivity a urychlení vlastní hypnoterapie.
Jejich obsah a zaměření vytvoříme společně.